+372 56 453 743  info@vorgumeister.ee

Elektritööd
Elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine
Elektrikilpide paigaldamine
Elektrijuhtmete vedamine
Vanade elektrisüsteemide väljavahetamine
Pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine
Valgustite paigaldamine
Seadmete ühendamine
Kaitsmete vahetus
Eramu toitekaablite paigaldus ja maanduskontuuri väljaehitamine
Erialane konsultatsioon
Arvuti- ja nõrkvooluvõrkude ehitus
Arvutivõrkude ehitus
Arvutivõrgu ümberehitus
Võrgu laiendamine (töökohtade loomine)
Arvutivõrkude moderniseerimine (kaasajastamine)
Arvutivõrgu (ja kaabelduse) korrastamine
Seadmekappide (racki) korrastamine
Seadmekappide kolimine
Seadmekappide ümberehitus või vahetus
Automaatse tulekahjusüsteemi kaabeldus
Valvesüsteemide kaabeldus
Optikakaablite keevitustööd
Elektri-
projekteerimine
Eramu elektriprojekt
Hoone elektriprojekt
Välisvõrgu elektriprojekt
Nõrkvooluprojekt
Maanduse ja piksekaitse projekt
Targa maja projekt
Päikesepaneelide integratsioon
Tark Maja
Tark maja on kaasaegne koduautomaatika lahendus, mis võimaldab oma elukeskkonda pea täielikult kontrollida ning juhtida, eesmärgiga muuta see oluliselt mugavamaks, isetoimivamaks, turvalisemaks ja säästlikumaks. Tavapäraselt saab kliimasüsteemi, valgustuse, valvesüsteemi ja koduelektroonika juhtimist teostada ka nutitelefoni kaudu. Meie pakutavad targa maja lahendused on mõeldud eramajadele, kortermajadele ja büroohoonetele.
Päikesepaneelide paigaldus
Päike saadab meile pidevalt tohutult tasuta energiat. Miks mitte panna see energia enda jaoks tööle. Päikesepaneelidega on see võimalik. Kui soovid energiakulud kontrolli alla saada ja oma elektrihind aastateks fikseerida, siis on päikesepaneelid õige valik. Tänu kasutamata põlevkivielektrile saad panustada rohelisse tulevikku ning vähendada oma negatiivset panust keskkonna seisukorra halvenemisse. Muuhulgas tõstad päikesepaneelide kasutamisega ka hoone energiaklassimärgist ja seejuures ka oma kinnisvara väärtust. Päikesepaneelide kasutamine on reaalne investeering ning võimaldab rahalist kokkuhoidu ka aastate pärast!
Käidukorraldus ja audit
Elektripaigaldise viimine seadusega vastavusse
Elektripaigaldise korralised kontrolltoimingud
Elektripaigaldise kontrollil ilmnenud rikete kõrvaldamine
Elektripaigaldise kohta vastava dokumentatsiooni koostamine:
Teostusjoonised, skeemid
Käidukava, hoolduskava
Päevikud, juhendid
Objektil vajalikud hooldus- ja remonttööde tegemine
Kliendi esindamine elektriala küsimustes
Kliendi personali elektriohutusalase instrueerimise korraldamine